Za razliku od nekoliko prethodnih, ova zima se poprilično naradila. Snežnih noći za romantično ispijanje crvenog vina je bilo koliko hoćete, a kako nam proroci sa Dnevnika 2 najavljuju itekako će ih biti još… Što se mene tiče, nemam ništa protiv. S obzirom da sam pre desetak godina završio obaveze koje se tiču šarmiranja dama uz vino i pahulje, nova uzbuđenja tražim u nekim drugim zadovoljstvima. Kvalitetna vinska literatura mi zaista predstavlja poseban užitak, pa sad uz čašu vina, snežne noći trošim istražujući nove sfere vinskog univerzuma.

Posle dužeg vremena, jedan domaći naslov je upotpunio moju kolekciju vinske literature. Reč je o monografiji Biologija i ekologija loza i vinove loze, te božanske biljke, koja je izašla iz štampe pred sam kraj 2018. godne, a koju je priredio prof. dr Ivan Kuljančić zajedno sa svojim saradnikom doc. dr Predragom Božovićem.

Tumarajući radoznalo, bez ikakvog reda, po sadržaju i naslovima ove knjige, setio sam se jedne jako kvalitetne radionice od pre par godina u kojoj je Master of Wine Frank Smulders definisao svoj generalni utisak o kvalitetu srpskih vina, koji je stekao na osnovu uporedne degustacije španskih vina vrhunske reputacije sa selekcijom najboljih srpskih vina. Tom prilikom je izneo svoje zapažanje da srpska vina zaista poseduju zavidan kvalitet, ali da ipak ima prostora za dodatna unapređenja kojima bi se postigli najviši dometi. Jasno je istakao da su vina u tehnološkom smislu besprekorna i da je očigledno da se sve enološke procedure izvode uz pomoć vrhunske, najsavremenije opreme. Ali je dodao da prostor za napredak upravo leži u unapređivanju i adekvatnoj primeni vinogradarskih tehnika, uz pomoć kojih bi naše podneblje rađalo zaista velika vina. Koliko je samo bio u pravu…

Bilogija i ekologija loza i vinove loze, te božanske biljke je prva objavljena knjiga, još od udžbenika Vinogradarstvo 1  koji je pre pola veka napisao profesor Dušan Burić, a koja se detaljno bavi organografijom, anatomijom, fiziologijom, biohemijom i ekologijom loza i vinove loze.

Autor u predgovoru pominje da je vremenska distanca učinila da su naučna saznanja i tehnika kojom se do njih stiže značajno uznapredovala, te da se istinski ukazala potreba za ovako sveobuhvatnim, modernim delom koje se tiče opšteg vinogradarstva. Još dodaje da je bilo neprimereno, šta više nemoralno, tražiti od studenata, stučnjaka i naučnika da svoje znanje unapređuju iz literature u kojima je veliki deo naučnih dostignuća već odavno prevaziđen.

Pored dugodišnje naučne prakse autora koja je svakako bila osnov za stvaranje ove knjige, mora se pomenuti i fantastičan podatak da je tokom marljive pripreme autor koristio 577 izvora informacija koje su navedene u referencama. Tako sveobuhvatna priprema je ovoj monografiji dala je priliku da čitaoci saznaju rezultate najnovijih ampeloloških istraživanja loza i vinove loze kod nas i u svetu, kao i podatke iz novije naučne i stručne literature. Na ovu činjenicu posebno skreću pažnju prof. dr Nebojša Marković i prof. dr Slavica Todić u zajedničkoj recenziji ove monografije i dodaju da je ovako koncipirana ideja pretočena u savremen, kvalitetan i uspešno oblikovan rukopis.

Navedeni dvojac univerzitetskih profesora zajedno sa doc. dr Mirjanom Ljubojević, takođe recezenatom ove monografije, imaju gotovo identično zapažanje, da će ovaj naslov biti podjednako značajan kao obiman izvor informacija studentima Poljoprivrednih fakulteta, ali i naučnim radnicima posvećenih izučavanju ove tematike kao i za sve profesionalne proizvođače, agronome, inženjere, nastavnike voćarsko-vinogradarskog smera, inženjere prehrambene struke kao i za neposredne prizvođače grožđa i proizvoda od grožđa.

Dodao bih da će monografija Bilogija i ekologija loza i vinove loze, te božanske biljke biti od koristi i profesijama koje se bave prodajom vina, posebno jer se u većini centara za neformalnu edukaciju o vinu i vinskoj kulturi blago zapostavlja najznačajnija faza nastajanja vina- vinogradarstvo. Čast izuzecima! S obzirom na razvoj domaćeg tržišta, edukovanu i sve zahtevniju publiku, zaposleni u ovom segmentu, bilo da su somelijeri, komercijalisti ili trgovci vinom, pre ili kasnije će morati ozbiljno da se posvete razumevanju vinogradarstva. Ubuduće će ova faza profesionalnog unapređivanja biti značajno olakšana, jer sada u svojim rukama imaju izvrsnu domaću knjigu.

Dok sam pisao o ovoj fantastičnoj monografiji zima je opet stvorila nestvarnu scenografiju kojoj samo nedostaje čaša crvenog vina, fotelja približena prozoru i dobro vinsko štivo… Uživajte!


Privacy Preference Center